Priser och köhantering

För aktuella hyrespriser och elpriser för laddboxar, se Aktuella priser

För instruktioner hur man registrerar sig för köanmälan, se Köanmälan

För aktuell information om hur många som står i kö, se Aktuell kösituation