Laddboxar för elbilar

Styrelsen har låtit installera 76 laddboxar modell Easee Charge utrustade med typ 2-uttag för laddning av elfordon enligt Mode 3 med en effekt upp till 22 kW. Antalet platser är beslutat baserat på resultatet från den senaste enkäten med föreningarnas medlemmar, statistik över de senaste årens användning av elbilar samt den förväntade användningen av elbilar de kommande 5-10 åren.

Laddboxarna är fördelade relativt jämnt över de tre garagen med 25 laddboxar i nedre garaget, 22 laddboxar i övre garaget vid Palatinen och 29 laddboxar i övre garaget vid Capitolium. Laddboxarna placerades för att optimera och minska kostnader för installationen, samt för att tillmötesgå rekommendationer om brandsäkerhet.

Laddboxarna är installerade vid specifika parkeringsplatser och är dedikerade till hyresgästerna som hyr respektive plats. Eftersom alla platser innan installationen genomfördes hade befintliga hyresgäster så innebar det att vissa hyresgäster efter installationen kommer ha en parkeringsplats med laddbox. Man betalar dock endast för laddbox om man nyttjar den, men syftet med installationen av laddboxar är självklart att de ska nyttjas.

Samfällighetens styrelse beslutat att nyttjande av laddboxar ska prioriteras framför befintliga hyresgästers parkeringsplatser.

Detta innebär att du som idag hyr en parkeringsplats med laddbox utan att nyttja den kan komma att behöva byta plats. Om du blir ombedd att byta plats så kommer du få en annan parkeringsplats i samma garage d.v.s. nedre garaget om du idag har en plats i nedre garaget.

Om du idag hyr en parkeringsplats där en laddbox installerats och du vill börja nyttja laddboxen så behöver du upprätta ett nytt hyresavtal med ett pristillägg för laddbox. Pristillägget är satt för att täcka installationskostnaden för laddboxen över laddboxens förväntade livslängd.

Kontakta Storholmen Förvaltning för hjälp med att upprätta nytt hyresavtal med laddbox.

Laddboxarna är låsta för användning för att säkerställa att ingen obehörig laddar sin bil. Detta innebär att varje hyresgäst måste använda Easee appen eller en Nyckelbricka till laddboxen för att låsa upp den för laddning.

För aktuella priser för laddbox och elpris, se Aktuella priser.

För support och felanmälan av laddbox, se Support laddbox.