Aktuella priser

Aktuella hyrespriser för upprättande av nya hyresavtal anges nedan. Existerande hyresavtal kan ha avvikande prissättning. Alla priser är inklusive moms.

  • Parkeringsplats i garage: 700 kr/mån
  • Pristillägg för nyttjande av laddbox*: 200 kr/mån
  • MC-plats i garage: 125 kr/mån
  • Parkeringsplats utanför garage: 625 kr/mån

*Kostnad för elförbrukning utgår enligt mätare för bilplatsen enligt vid var tids gällande pris per kWh.

Elpris

Samfällighetens styrelse utvärderar regelbundet kostnaderna för förbrukad el för att dels säkerställa att det elpris som debiteras hyresgästerna täcker kostnaderna för elen, och dels för att säkerställa att samfälligheten inte tar ut ett överpris.

  • Elpris: 1,50 kr/kWh*

*Elpriset sattes 2022-01-11