Aktuell kösituation

Styrelsen uppdaterar regelbundet denna sida med aktuell kösituation till samfällighetens parkeringsplatser. Notera att det finns flera köer som man kan stå i och att flera personer står i fler köer.

Om du behöver en parkeringsplats akut finns även möjlighet att hyra en parkeringsplats i Forumgaraget, för mer detaljer se Parkeringsplats i Forumgaraget.

3 personer står i kö för en första parkeringsplats, oavsett garage.

Kösituationen uppdaterad 2023-10-05

Nedre garaget

Alla parkeringsplatser för bil uthyrda!

lediga parkeringsplatser för MC

4 personer i kö för parkeringsplats för bil

Övre garaget vid Capitolium

Alla parkeringsplatser för bil uthyrda!

4 personer i kö för parkeringsplats för bil

Övre garaget vid Palatinen

Alla parkeringsplatser för bil uthyrda!

3 personer i kö för parkeringsplats för bil

Parkeringsplatser ute

Alla parkeringsplatser för bil uthyrda!

3 personer i kö för parkeringsplats för bil