Om Forum Nacka Samfällighetsförening

Samfälligheten bildades i februari 2008 i syfte att förvalta de två gemensamhetsanläggningar Sicklaön ga:84 och Sicklaön ga:85 som inrättades i samband med att tre fastigheter för bostadshus bildas bakom Nacka Forum. Samfälligheten har enligt stadgarna tre medlemmar som är ägarna till respektive fastighet som har del i gemensamhetsanläggningarna, nämligen:

Gemensamhetsanläggningarna innefattar framför allt de tre kallgaragen med parkeringsplatser för bilar och motorcyklar med placering bakom BRF Palatinen och BRF Capitoliums respektive fastighet, men även cykelställ med tillhörande tak invid garagen, rampen upp till de övre garagen, infarten till garagen från Serenadvägen samt parkeringsplatserna på gatan för allmän parkering vid Serenadvägens början och längs med Romansvägen ner mot Forumtorget.

För mer information om nuvarande styrelse, se Styrelsen.