Garagen och parkeringsplatserna

Samfälligheten förvaltar två gemensamhetsanläggningar vilket till största del innebär de tre kallgaragen med parkeringsplatser för bilar och motorcyklar med placering bakom BRF Palatinen och BRF Capitoliums respektive fastighet.

I garagen finns 169 parkeringsplatser för personbil varav 76 med laddbox för laddning av elbil, samt 5 MC-platser. Utanför det nedre garaget finns 3 parkeringsplatser för personbil.

Samfälligheten förvaltar även de cykelställ under tak vid de två övre garagen.

Infart till garagen

Infart till alla garagen mellan Serenadvägen 3B och 11, ramp till höger till övre garagen vid Capitolium och Palatinen, 3 parkeringsplatser utomhus utanför nedre garaget

Nedre garaget

65 parkeringsplatser för personbil varav 25 med laddbox, samt 5 MC-platser, separat ingång från BRF Palatinen, Serenadvägen 17A

Övre garaget vid Capitolium

61 parkeringsplatser för personbil varav 29 med laddbox, separat ingång från BRF Capitolium, Serenadvägen 7C

Övre garaget vid Palatinen

42 parkeringsplatser för personbil varav 22 med laddbox, separat ingång från BRF Palatinen, Serenadvägen 17A