Policy och köregler

Denna sida beskriver samfällighetens policy och köregler för hantering av parkeringsplatser. Sidan kan komma att uppdateras efter nya beslut av samfällighetens styrelse.

Vem får hyra parkeringsplats?

Parkeringsplatserna är till för medlemmar till någon av de tre bostadsrättsföreningarna BRF Colosseum, BRF Capitolium och BRF Palatinen.

Bostadsrättsföreningarnas medlemmar prioriteras framför externa hyresgäster

Hyra mer än en parkeringsplats?

Samfällighetens styrelse har beslutat att prioritera nyttjande av garagens parkeringsplatser så att bostadsrättsföreningarnas medlemmar i så lång utsträckning som möjligt kan hyra en parkeringsplats för bil.

Att hyra en andra parkeringsplats för samma hushåll (bostadsrätt) är endast möjligt i mån av plats så länge det inte finns köande till en första plats. Hyresavtal för en andra parkeringsplats är endast korttidsavtal om max 6 månader i taget.

Mer än en parkeringsplats per hushåll är endast möjligt så länge det inte finns köande till en första plats

I fall det uppstår en kö i endera garage sägs hyresavtalet för en andra plats upp. I de fall det finns flera hyresgäster som hyr fler än en parkeringsplats väljs parkeringsplats för uppsägning genom lottdragning.

Byta parkeringsplats?

Om du inte är nöjd med din parkeringsplats läge så kan du ställa dig i en byteskö. Du vill kanske ha en parkeringsplats i ett annat garage eller kanske ett annat läge i samma garage men närmare en utgång.

Eftersom byte av en parkeringsplats enbart innebär att en ledig plats förflyttas så prioriteras byteskö framför kön för en första samt en andra plats, så att hyresgäster som önskar byta plats snabbare kan få sina önskemål tillgodosedda.

Byteskön prioriteras framför övriga köer

Prioritering av laddboxar

Laddboxarna är installerade vid specifika parkeringsplatser och är dedikerade till hyresgästerna som hyr respektive plats. Samfällighetens styrelse har beslutat att nyttjande av laddboxar ska prioriteras framför befintliga hyresgästers parkeringsplatser.

Nyttjande av laddboxar ska prioriteras

Detta innebär att du som idag hyr en parkeringsplats med laddbox utan att nyttja den kan komma att behöva byta plats. Om du blir ombedd att byta plats så kommer du få en annan parkeringsplats i samma garage d.v.s. nedre garaget om du idag har en plats i nedre garaget.