Parkeringsplats i Forumgaraget

Alternativ till samfällighetens parkeringsplatser

Om det inte finns lediga parkeringsplatser i samfällighetens garage och du behöver en parkeringsplats direkt så finns det möjlighet att hyra en parkeringsplats i Nacka Forum garaget direkt av Unibail-Rodamco-Westfield (förvaltaren av Nacka Forum).

  • Parkeringsplatserna är rörliga, d.v.s. man har ingen dedikerad plats
  • Man har endast åtkomst till parkeringsgaraget för in- och utfart mellan 06:00 och 22:00. Mellan 22:00 och 06:00 är garaget stängt för åtkomst. Styrelsen för dialog med centrumledningen för utökad åtkomst dygnet runt. (Uppdaterat 2022-05-25)
  • Priset är 1500 kr/mån inkl moms (per 2022-03-16)
  • Avtal upprättas på 3 månader med 3 månaders uppsägningstid, annars förlängs avtalet med 3 månader till

För att teckna avtal om parkeringsplats, skicka en förfrågan till nacka.forum@urw.com med rubrik ”Hyresavtal parkeringsplats i Forumgaraget” och hänvisa till information från Forum Nacka Samfällighetsförening.